skip to Main Content
Avloppsanläggningar
Enkel och långsiktig investering
Var du än bor

Utsläpp från enskilda avlopp är ett stort problem för våra vattendrag. Det är dock ett problem som är enkelt att åtgärda för dig som fastighetsägare. Genom att välja Ecobox minireningsverk så får du en lösning som renar avloppet motsvarande de högsta skyddsnivåerna vi har i Sverige.

Den höga driftsäkerheten och de goda reningsegenskaperna gör Ecobox Small till en vinnare i alla lägen. Verket renar ditt avloppsvatten från BOD, kväve, fosfor och smittspridande mikroorganismer. Ämnen som finns naturligt i vår natur, men som i för stora mängder eller på fel plats påverkar miljön och människors hälsa negativt. När det är inkopplat kan du tvätta, diska och spola med rent samvete.

Vi på Utegolv hjälper dig med allt från kontakten med myndigheter via planering och driftsättning till färdig anläggning.

på videon ser du hur smidigt vi monterar din ecobox

Back To Top