SLUTEN TANK

Toalettvatten samlas ofta i en sluten tank i områden där grundvatten eller vattenkropp finns i närheten. I det här fallet släpps inget avloppsvatten i marken från avloppssystemet, men förvaras i en separat behållare och transporteras till kommunalt avloppsreningsverk för rengöring. Om så önskas kan en volym på 5,5 kubik dubblas med en separat fronttank, vilket förlänger tankens tömningsintervall.

Skicka förfrågan