skip to Main Content
Sluten tank
SLUTEN TANK
Var du än bor

Toalettvatten samlas ofta i en sluten tank i områden där grundvatten eller vattenkropp finns i närheten. I det här fallet släpps inget avloppsvatten i marken från avloppssystemet, men förvaras i en separat behållare och transporteras till kommunalt avloppsreningsverk för rengöring. Om så önskas kan en volym på 5,5 kubik dubblas med en separat fronttank, vilket förlänger tankens tömningsintervall.

Låg och hållbar vikningsbehållare för utmanande applikationer.
En sluten tank är ett miljövänligt alternativ eftersom avloppsvatten transporteras till ett kommunalt avloppsreningsverk för raffinering. Den är lämplig som avloppssystem för viktiga grundvattenområden, till exempel i närheten av vattendrag och i små områden.

Kommunalt avloppsregler eller närhet till lokala strand- och grundvattenområden kan kräva användning av ett separat avloppssystem, där tvätten och hetvattnet rengörs från marken genom ett två- eller trefacksystem och toalettvattnet släpps ut i en sluten tank. Det är också möjligt att det enda godkända avloppssystemet är en sluten tank. I den här situationen är RM 5500 en hållbar och pålitlig lösning.

DRAG
Mycket stark kapselstruktur
Långt dräneringsintervall, mindre kostnad. Volymen är optimerad för den vanligaste lokaltankstorleken.
Låg monteringsdjup, botten – ingång endast 1280mm, total höjd 1450mm.
Avloppsrör optioner ø315, ø560 (besättningsläge)
Finns även när den är ansluten (total volym 11 m3)
Dess innovativa design gör det enkelt att transportera med en standard trailer och lagra den i ett litet utrymme

Vi på Utegolv hjälper dig med allt från kontakten med myndigheter via planering och driftsättning till färdig anläggning.

SLUTEN TANK 5,5 kbm

SLUTEN TANK 11 kbm

Back To Top