skip to Main Content

 

NYHET

Nu kan vi hjälpa dig flytta berg

Det finns flera olika metoder i dag på marknaden när det gäller att spräcka sten eller berg. Till skillnad från snigeldynamit och spräck-kilar så sker spräckningen med Simplex med omedelbar verkan. Krutet har den fördelen att det har mycket lägre förbränningshastighet jämfört med konventionellt sprängämne. Genom detta minimerar man risker, arbetar miljövänligt, ekonomiskt och kan undvika dyra besiktningar av husgrunder. Tack vare att vibrationerna klingar ut snabbt kan man spräcka sten och berg nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada. Även stenar och små bergsklackar som sticker upp i gräsmattan är lämpliga att ta bort genom att använda sig av stenspräckning.

Back To Top