skip to Main Content
ISGRUS

BENDERS SKARP HALKSAND 2-5 mm
Ca 15 kg

Pris: 52 kr

Krossad makadam med fraktion 2-5 mm för miljövänlig och beprövad halkbekämpning. Förhindrar
och minimerar halka på vägar och gångstigar.
Bortför nysnö innan sandning och fördela sanden
jämt på hela ytan för bästa resultat.

Back To Top