skip to Main Content
PRODUKT KATEGORI
Avloppsanläggningar
Enkel och långsiktig investering
Var du än bor

Utsläpp från enskilda avlopp är ett stort problem för våra vattendrag. Det är dock ett problem som är enkelt att åtgärda för dig som fastighetsägare. Genom att välja Ecobox minireningsverk så får du en lösning som renar avloppet motsvarande de högsta skyddsnivåerna vi har i Sverige.

Den höga driftsäkerheten och de goda reningsegenskaperna gör Ecobox Small till en vinnare i alla lägen. Verket renar ditt avloppsvatten från BOD, kväve, fosfor och smittspridande mikroorganismer. Ämnen som finns naturligt i vår natur, men som i för stora mängder eller på fel plats påverkar miljön och människors hälsa negativt. När det är inkopplat kan du tvätta, diska och spola med rent samvete.

Vi på Utegolv hjälper dig med allt från kontakten med myndigheter via planering och driftsättning till färdig anläggning.

Förutom Ecobox och Sterom  är vi även återförsäljare av Fann, Uponor och Baga.

Enkel och effektiv avloppsrening
Minireningsverk för enskilt avlopp

Minirenignsverket PP från Sterom är en otroligt enkel och smidig lösning på avloppsproblemet. Det är biologiskt aktiverat, vilket innebär att reningsprocessen bygger på redan befintliga bakterier i avloppsvattnet. På så sätt är minireningsverket PP en bra miljövänlig investering.

Minireningsverket består till skillnad från andra minireningsverk av endast en tank. På så sätt blir det en smidig och diskret lösning i till exempel trädgården. Innuti finns heller inga mekaniska delar vilket minimerar risken för driftstörningar. En ny avloppsanläggning är en stor investering och våra modeller PP har en lång livslängd och en låg driftskostnad.

Vi på Utegolv hjälper dig med allt från kontakten med myndigheter via planering och driftsättning till färdig anläggning.

Förutom Ecobox och Sterom  är vi även återförsäljare av Fann, Uponor och Baga.

Back To Top